English

Plas Brondanw

Plas Brondanw oedd cartref Clough Williams-Ellis a’i wraig, Amabel, ar ôl eu priodas ym 1915 tan eu marwolaeth – bu Syr Clough farw ym 1978 a bu ei wraig farw ym 1984. Magodd y ddau eu plant yno, ac mae rhai o’u disgynyddion yn byw yn yr ardal o hyd. Mae’r a’r gerddi ar agor bellach i’r cyhoedd – cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.