English

Cysylltwch

Mae Ystad Brondanw a Phortmeirion yn eiddo i Elusen Gofrestredig, sef Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis (rhif 1165883), cewch fanylion ar dudalen yr Ymddiriedolaeth.

Manylion cyswllt

Ar gyfer Gardd, Caffi, priodasau / digwyddiadau ac ymholiadau taith

Lowri Jones – Rheolwr caffi
Plas Brondanw Gardens
Llanfrothen
Gwynedd
LL48 6SW

Ffôn: 01766 772772

E-bost: enquiries@plasbrondanw.com

Contact us

Thank you! your enquiry has been sent


Ar gyfer pob ymholiad cyffredinol arall

Cyfeiriad

Balfours LLP
New Windsor House
Oxon Business Park
Shrewsbury
Shropshire, SY3 5HJ

Richard Jones-Perrott
Ffôn: 01743 239210
E-bost: RichardJones-Perrott@balfours.co.uk

Frances Steer
Ffôn: 01743 239206
E-bost: francessteer@balfours.co.uk

Lleoliad

Mae Plas Brondanw a’i erddi ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ger pentref Garreg, Gwynedd

what3words.com